אחת המשימות הנפוצות במיקרו-בקרים היא תזמון תהליכים על-פי מצב מבואות המיקרובקר המחוברים לחומרה חיצונית . ניתן לתזמן תהליכים בשתי שיטות : תשאול Polling או פסיקה . Interrupt תשאול Polling בשיטת התשאול מתבצעת בדיקה חוזרת ונשנית של מבוא המיקרו-בקר המחובר לחומרה עד לרגע שבו מופיעה דרישת שירות . לשם ביצוע תשאול נדרשת לולאה שכל מטרתה היא לבדוק את מצבו של המבוא המחובר לחומרה . תזמון על פי מבוא בגודל סיבית כאשר נדרש לבדוק מתי עולה הדק המחובר לחמרה " 1 " -ל יש לחזור על תהליך הבדיקה כל עוד ההדק נמצא . " 0 " -ב לחילופין , כאשר נדרש לבדוק מתי ההדק יורד , " 0 " -ל יש לחזור על תהליך הבדיקה כל עוד המבוא . " 1 " -ב להלן התחביר לכתיבת לולאות המתנה לשם זיהוי שני השינויים האלה : דוגמה 5 . 5 כתיבת תכנית העושה שימוש בשאילתה I למפתח P 1 מחוברים שמונה לחצנים . בעת לחיצה על הלחצנים מופיע " 1 " במוצאי הלחצנים . למפתח P 3 מחוברות שמונה נוריות . הנוריות מופעלת כאשר מספקים להן . " 1 " כתבו תכנית הממתינה ללחיצה ( מעבר (" 1 " -ל " 0 " -מ על הלחצן המחובר להדק . P 1 . 0 לאחר הלחיצה יהבהבו כל הנוריות עד ללחיצה על הלחצן ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך