תנאי העצירה ( סיום ) של לולאות מאפשר את סיומן ואת המשך התכנית לביצוע הפקודה הבאה . לעתים קיימים מצבים חריגים , שיגרמו להפסקת ריצת הלולאה או להערכה מחודשת של הביטוי הלוגי , אשר לא התייחסנו אליהם בעת כתיבת הביטוי הלוגי לבקרת הלולאה . משפטי break ו- continue מאפשרים לטפל במקרים חריגים כאלה . – break הוראה זו גורמת להפסקת ריצת הלולאה הנוכחית . ביצוע התכנית ימשיך מן הפקודה הראשונה שלאחר הלולאה הנוכחית . – continue הוראה זו גורמת להפסקת ביצוע גוף הלולאה ומחזירה את ביצוע הלולאה לשלב בדיקת התנאי . דוגמה 5 . 3 זיהוי מספרים ראשוניים כתבו תכנית הקוראת את מצב המפסקים המחוברים למפתח P 1 והבודקת אם המספר הוא ראשוני . אם המספר הוא ראשוני , אזי יוצג המספר בנוריות המחוברות למפתח . P 3 אם המספר אינו ראשוני , אזי כל הנוריות יישארו כבויות . פתרו את השאלה פעם אחת באמצעות לולאת while ופעם שנייה באמצעות לולאת do . while פתרון : מספר ראשוני מתחלק , ללא שארית , 1-ב ובעצמו . כיוון שכל מספר מתחלק ב- , 1 התכנית תחל לבדוק אם המספר מתחלק , 2-ב ותמשיך לבדוק אם הוא מתחלק 3-ב ולאחר מכן תעבור לבדוק מספרים הגדלים בהדרגה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך