שפת C תומכת בשלושה מנגנוני לולאות : do while , while ו- . for בסעיף הזה נעסוק בשני סוגי הלולאות הראשונים . בכל לולאה שני חלקים : גוף הלולאה – סדרת ההוראות המתבצעות שוב ושוב . תנאי לביצוע החזרה – התנאי קובע אם גוף הלולאה יתבצע שוב או שריצת הלולאה תסתיים . הלולאות do while-ו while נבדלות זו מזו במיקום התנאי לסיום ריצת הלולאה – בתחילת משפט החזרה או בסופו . באיור 5 . 1 מוצג תרשים זרימה של שתי הלולאות . לולאת while בלולאה זו קודם נבדק התנאי ( בקרת כניסה , ( ואם התנאי מתקיים ( אמת , ( אזי גוף הלולאה מתבצע . לאחר ביצוע גוף הלולאה חוזרים לבדיקת התנאי . אם התנאי אינו מתקיים ( שקר , ( אזי מסתיים משפט החזרה וממשיכים אל ההוראה הבאה אחריה בתכנית . ייתכן שגוף הלולאה לא יתבצע אם התנאי אינו מתקיים בזמן ריצת התכנית . לולאת do while בלולאה זו קודם מתבצע גוף הלולאה ולאחר מכן נבדק התנאי ( בקרת יציאה . ( אם התנאי מתקיים ( אמת ) אזי חוזרים לבצע את גוף הלולאה . אם התנאי אינו מתקיים ( שקר , ( אזי מסתיים משפט החזרה וממשיכים אל ההוראה הבאה אחריה בתכנית . גוף הלולאה מתבצע לפחות פעם אחת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך