עד כה השתמשנו במשפטי תנאי שמופיע בהם ביטוי לוגי פשוט המכיל אופרטור יחס יחיד . גם כאשר הופיע ביטוי מורכב , פירקנו אותו לרצף של משפטי תנאי פשוטים . להלן המשפט הבא : כאשר הטמפרטורה גבוהה או שווה 50 ° C-ל ונמוכה 100 ° C-מ יופעלו שני גופי חימום . הביטוי שנלקח מדוגמה 4 . 7 הוא ביטוי לוגי מורכב שניתן להציגו באופן הזה : Temp > = 50 וגם Temp < 100 שימו לב , בצורת רישום זו מופיעים שני אופרטורי יחס ומילת הקישור " וגם . " הביטוי מורכב משני ביטויים לוגיים פשוטים ומילת קישור . הגדרה : ביטוי לוגי מורכב הוא אוסף של ביטויים לוגיים פשוטים הקשורים זה לזה באמצעות מילות קישור . מילות הקישור הן : " וגם , " " ו / או , " " לא . " בטבלה 4 . 2 מוצגים אופרטורי יחסים לוגיים מורכבים ודוגמאות ליישומם . סימון אופרטור לוגי שונה מסימון אופרטור בוליאני ונעשה באמצעות הכפלת סימן האופרטור הבוליאני , או שימוש בסימן שונה . AND לוגי יירשם כך : , && ואילו AND בוליאני יירשם כך : & OR לוגי יירשם כך : , || ואילו OR בוליאני יירשם כך : | NOT לוגי יירשם כך : , ! ואילו NOT בוליאני יירשם : כך ~ לאופרטורים הלוגיים && ו- || קדימות נמוכ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך