השימוש במשפט התנאי else if נעשה כאשר נדרש לבדוק מספר רב של תנאים הקשורים זה לזה . משפט התנאי מכיל ביטוי לוגי פשוט או מורכב וקטע של תכנית המתבצע כאשר תוצאת הביטוי הלוגי היא " אמת . " אם תוצאת הביטוי הלוגי היא " שקר , " אזי מופעל משפט תנאי נוסף המכיל ביטוי לוגי . אם תוצאת הביטוי הלוגי היא " אמת , " אזי יתבצע קטע קוד מתאים . אם תוצאת הביטוי הלוגי היא שקר , אזי יופעל משפט תנאי נוסף . רצף משפטי התנאי ימשיך להופיע כל עוד נדרש לבדוק את התקיימותם או אי-התקיימותם של תנאים נוספים . משפט התנאי נקרא גם משפט רב-בררה כיוון שניתן לברור ביצוע של קטע ייעודי אחד בתכנית מבין כמה קטעי בררה אפשריים . לאחר ביצוע הקטע המתאים מופעלת ההוראה המופיעה לאחר משפט התנאי . if ( logical expression 1 ) { הוראות כאשר תנאי 1 הוא " אמת " } else if ( logical expression 2 ) { הוראות כאשר תנאי 2 הוא " אמת " } ... else { הוראות כאשר אף לא אחד מהתנאים מתקיים {  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך