משפט התנאי עשוי להכיל ביטוי לוגי פשוט או מורכב ושני קטעי תכנית בהמשך , האחד מתבצע רק כאשר תוצאת הביטוי הלוגי היא " אמת , " והאחר – כאשר תוצאת הביטוי הלוגי היא " שקר . " משפט התנאי נקרא גם " משפט בררה , " כיוון שאפשר לברור בין שתי אפשרויות ביצוע של קטעי תכנית . משתמשים במשפט תנאי זה כאשר יש צורך בתגובה שונה עבור כל מקרה בנפרד . לאחר ביצוע הקטע המתאים , התכנית ממשיכה בהוראה המופיעה לאחר משפט התנאי . שימו לב , אסור לסיים את שורת התנאי בסימן !! ; if ( logical expression ) { הוראות כאשר התנאי הוא " אמת " } else { הוראות כאשר התנאי הוא " שקר " { דוגמה 4 . 5 שימוש בתנאי if else למפתח P 1 מחוברים שמונה לחצנים . במוצאי הלחצנים מופיע " 1 " כשהם לחוצים . למפתח P 3 מחוברות שמונה נוריות . הנוריות מופעלת כאשר מספקים להן . " 1 " נתונה התכנית הזאת :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך