ביטוי לוגי הוא ביטוי המחזיר את אחת משתי אפשרויות : " אמת " ( true ) או " שקר " . ( false ) בשפת C כל ביטוי המחזיר ערך שונה מאפס נחשב לביטוי-אמת , וכל ערך השווה לאפס נחשב לביטוי-שקר . כאשר ביטוי התנאי מכיל אופרטורי יחס , אזי התוצאה של חישוב התנאי תהיה – 1 עבור הערך " אמת " – 0-ו עבור הערך " שקר . " להלן התחביר של ביטוי לוגי : expression 1 op experssion 2 כאשר : expression 1 , expression 2 הם ביטויים המניבים ערכים מספריים . op הוא אחד מאופרטורי היחס : גדול , גדול או שווה , קטן , קטן או שווה , שווה או שונה . בטבלה 4 . 1 מוצג ריכוז של אופרטורי היחס הלוגיים : הערות : קריאת ביטויי היחס נעשית משמאל לימין . שימו לב להבדל שבין אופרטור ההשמה ,= לאופרטור היחס .== דוגמה 4 . 1 אופני רישום רשמו ביטוי לוגי הבודק אם משתנה x מסוג שלם חיובי מכיל מספר חד-ספרתי . פתרון : מספר חד-ספרתי הוא מספר הקטן . 10-מ ניתן לרשום ביטוי לוגי בשני אופנים : 1 ) x < 10 2 ) x < = 9 שאלה 4 . 1 רשמו ביטוי לוגי הבודק אם תלמיד קיבל ציון עובר בבחינה . ציון הבחינה מאוחסן במשתנה , mark והציון " עובר " נחשב לציון הגבוה . 54-מ רשמו ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך