בפרק הקודם עסקנו בהוראות המכילות אופרטורים שונים , כגון אופרטור השמה , אופרטור השמה עצמית , אופרטורים חשבוניים , אופרטורים בוליאניים ואופרטורי הזזה . במקצת הדוגמאות השתמשנו גם בלולאת while וכן במשפט תנאי . תכנית שאינה מכילה משפטי תנאי אלא רק הוראות המכילות אופרטורים שונים , תתבצע תמיד באותו האופן . השימוש במשפט תנאי גורם לביצוע של תכנית על-פי הקלט המתקבל מן המשתמש , או מחיישנים במערכות משובצות-מחשב . בפרק זה נעסוק בנושאים האלה : ביטוי לוגי פשוט משפט התנאי if משפט התנאי if else משפט התנאי else if ביטוי לוגי מורכב קינון משפטי תנאי משפט switch case  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך