השמה עצמית משלבת את אופרטור ההשמה = עם פעולה בינארית ( בין שני ביטויים . ( פעולת ההשמה העצמית מבצעת את הפעולה הנוספת על המשתנה משמאל לפעולה והביטוי מימין , ומציבה חזרה את התוצאה במשתנה השמאלי . תחביר כללי : l–value < op > = expression ; כאשר : – l–value מייצג את המשתנה שמשמאל לפעולה . – expression הביטוי המחושב . ביטוי זה יומר לסוג המשתנה השמאלי . –< op > מייצג פעולה בינארית . >> << - | & % / * - + : לפעולת ההשמה העצמית קדימות זהה לזו של פעולת ההשמה ( נמוכה ביותר . ( פעולות השמה עצמית : דוגמה 3 . 17 השמה עצמית א . אילו מבין ההוראות המופיעות בדוגמה 13 . 16 ניתן לשנות להוראות השמה עצמית ? ב . רשמו את ההוראות שמופיעות בדוגמה 13 . 16 בתחביר השמה עצמית . פתרון : א . הוראות המועמדות לכתיבה בתחביר של השמה עצמית הן הוראות הכוללות הופעה של המשתנה השמאלי גם בצד ימין של אופרטור ההשמה .= תנאי נוסף הוא שהמשתנה יופיע פעם אחת בלבד בצד ימין ובנפרד משאר איברי הביטוי . ב . ההוראות שבדוגמה 13 . 16 הן :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך