אופרטור ההשמה מסומן בסימן השוויון .= אופרטור זה קובע כי ערך הביטוי הכתוב מימינו , לאחר פעולת החישוב , יוצב " ) יושם ( " במשתנה שמשמאלו . דוגמאות : 1 . X = 5 ; 2 . Y = X ; 3 . Y = 5 + X ; הוראה : 1 קובעת כי המספר 5 יוצב ( יושם ) במשתנה . X הוראה : 2 קובעת כי תוכנו של , X קרי המספר , 5 יוצב במשתנה . Y הוראה : 3 קובעת כי תוכנו של המשתנה Y לאחר פעולת הסיכום של הערך 5 עם תוכנו של , ( 5 ) X יהיה מעתה . 10  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך