אופרטור , מפעיל , הנו סימן המייצג פעולה בין זוג משתנים או על משתנה יחיד . בשפת , C 51 כמו בשפת , C קיימים אופרטורים למטרות שונות . בפרק זה נתמקד בעיקר באופרטורים חשבוניים ובוליאניים , ( Bitwise operations ) ובפרק הבא נתמקד באופרטורים לוגיים המשמשים במשפטי תנאי ובלולאות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך