בפרק 2 למדתם את הנושאים האלה : שש הפקודות להקצאה מרחבית של משתנים בשפת C 51 דומות למדי לפקודה להקצאת משתנים בשפת . C עם זאת , ההבדל ביניהן הוא בכך שבשפת C 51 הן מבצעות את ההקצאה בשישה מרחבי זיכרון שונים , ואילו בשפת C הן מבצעות זאת במרחב אחד . שש הפקודות "מחפשות" מקום פנוי במרחב המבוקש , ומעניקות למקומות הפנויים את השמות הכלולים בהוראות אלה . בשפת C 51 שיקולי בחירה הם המנחים את המשתמש באיזה מרחב לבחור . ההוראות מסווגות לשתי קבוצות : א . מרחביות , המקצות משתנים בשישה מרחבים במקום באחד במקום פנוי בזיכרון , בכתובת שאינה ידועה . ב . פרטניות , המופיעות ככתובות ידועות של מרכיבי חומרה כמשתנים רגילים של שפה עילית . 16 התאים בעלי מיעון הסיבית , בתאים 47-32 של מרחב . data-ה ההוראות המרחביות עוסקות בזיכרונות , ואילו רוב ההוראות הפרטניות עוסקות בחומרה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך