כאמור , התאים / אוגרים שבמרחב sfr-ה והסיביות שבמרחב sbit-ה אינם משמשים לאחסון נתונים . יש להם תפקידים מיוחדים המסייעים לפעולות הבקרה של הבקר , ולכן לא נכתוב פקודות הקצאת משתנים למרחבים האלה . לאוגרים / סיביות אלה כותבים את הוראות השיוך , שאותן כינינו גם : " הוראות ההקצאה הפרטנית של . " C 51 הדוגמה שלהלן תמחיש את הדמיון ואת ההבדל בין פקודת הקצאה לפקודת השיוך . דוגמה 2 . 3 הקצאה פרטנית לפניכם שתי פקודות : 1 . idata char P 1 ; 2 . sfr P 1 = 0 x 90 ; ציינו : א . מה מבצעת כל פקודה . ב . את הדמיון בין שתי הפקודות . ג . את השוני ביניהן . פתרון : א . פקודה : 1 היא פקודת הקצאה : הפקודה מורה למהדר להקצות בית אחד במרחב , idata-ה ולכנות אותו בשם . P 1 המהדר יחפש מקום פנוי בין תאי מרחב , idata-ה בתחום הכתובות :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך