עתה נבאר מהן הפקודות להקצאה מרחבית של , C 51 ונשווה אותן לפקודות להקצאת משתנים של . C נבחן את הפקודה הבאה להקצאת משתנים של . int X , Y , Z ; : C הפקודה מבקשת מן המהדר לחפש מקום פנוי " בזיכרון" ( ללא שום כינוי . ( מהדר עשוי בתגובה למקם ( שרירותית ) את X בכתובות הפנויות ; 1000-1 את Y בכתובות 1002-3 ואת Z בכתובות . 1004-5 מה יעשה המהדר של ? C 51 הרי ישנם שישה מרחבי בתים שבהם הוא יוכל למקם שלושה משתנים אלה : . code-ו pdata , xdata , idata , bdata , data ובכן : המתכנת ירשום לפני הפקודה int X , Y , Z את שם המרחב שבו הוא מבקש לאחסן את נתוניו . בשתי הדוגמאות הבאות נראה מדוע נכון למקם משתנים אלה רק בחמישה מבין ששת המרחבים , הנה כך : 1 ) data int X , Y , Z ; 2 ) idata int X , Y , Z ; 3 ) xdata int X , Y , Z ; 4 ) bdata int X , Y , Z ; 5 ) pdata int X , Y , Z ; דוגמה 2 . 1 פקודות הקצאה לפניכם שש פקודות להקצאה מרחבית של שלושה משתנים : . Z-ו Y , X נניח כי מהדר מחליט למקם את שלושת המשתנים האלה החל מן הכתובת הגדולה 10-ב מן הכתובת ההתחלתית של כל מרחב . למשל : אם הכתובת ההתחלתית של מרחב כלשהו היא , 0 א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך