כידוע , מרבית התכניות בשפות תכנות עיליות , ובכללן , C 51-ו C זקוקות למשתנים לצורך אגירת נתוני תכנית ( למשל , מקצת התכניות המפעילות התקני חומרה נמנות עם התכניות שאינן זקוקות למשתנים . ( משתנה הנו תא זיכרון או כמה תאים שבהם מאחסנים נתוני תכנית . לכן , תכניות בשפות עיליות נפתחות בפקודות בקשה מן המהדר להקצות תאי זיכרון בעבור הנתונים האלה . מכאן שמן : "הפקודות להקצאת משתנים בזיכרון . " הקצאת המשתנים נקראת " הקצאה סטטית , " כלומר משתני התכנית נקבעים פעם אחת וזמינים עבור התכנית כל הזמן . בפרק הזה נעסוק בהקצאה סטטית בלבד . בתכנות מתקדם אפשר להקצות משתנים גם באופן דינמי בעזרת שימוש בספרייה stdlib . h המכילה פעולות התומכות בהקצאה כזו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך