בפרק הקודם הכרתם כמה פקודות שיוך ושני מונחים חדשים : " מרחב " ו " sbit-ה מרחב , " xdata-ה המצטרפים למונח המוכר : " מרחב . " sfr-ה עתה נציג את כל סוגי פקודות השיוך ואת כל שמונת מרחבי הזיכרון של הבקרים . נראה עתה כי פקודות השיוך של הבקרים הן חלק מקבוצה גדולה יותר של פקודות הנקראת : "קבוצת הפקודות להקצאת משתנים . " C 51-ב לפיכך , יעדי פרק זה הם : לבאר מהןפקודות הקצאה ולהציג את השוני והדמיון בין פקודות ההקצאה לפקודות השיוך . בפרק הקודם נוכחתם לדעת כי התכניות בשפת C 51 נפתחות בפקודות שיוך . בפרק זה תלמדו כי הן נפתחות גם בפקודות הקצאה . שני סוגי הפקודות נכתבים בדרך-כלל בסדר אקראי , ולפקודות יש יותר מנוסח אחד . אנו נציע נוסח אחיד לשני סוגי הפקודות הללו וגם סדר לא-אקראי לכתיבתן .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך