שאלה 117 הניחו שכתבתם תכנית בשפת C במחשב מארח , או בשפת , C 51 עבור בקר ממשפחת , 8051-ה ששמה . RAMZOR . C רשמו את שלושת השמות של שלושת הקבצים שייווצרו בתהליך ההידור ? שאלה 118 רשמו את שלושת היתרונות של שילוב של קטע תכנית בשפת-הסף בתכנית בשפה העילית . שאלה 119 רשמו את ההבדלים בין שני אופני השילוב שלהלן : שילוב של קטע בשפת-סף בתכנית הכתובה בשפה העילית : C שילוב של קטע בשפת הסף של 8051-ה בתכנית הכתובה בשפה העילית C 51 ( באחד המהדרים . ( שאלה 1111 א . רשמו את התכונה המרכזית של שפת . C 51 ב . איזו תועלת מקנה תכונה זו למתכנת ? שאלה 1111 א . הסבירו מהו קובץ כותרת של בקר ? ב . איזו תועלת מקנה קובץ זה למתכנת ? שאלה 1112 א . באילו מקרים אפשר ( אך לא חובה ) להחליף שם מערכתי בשם פרטי ? ב . באילו מקרים חובה להעניק שם לכתובת ? שאלה 1113 א . מה ניתן להסיק מתכנית בשפת C 51 הנפתחת בשתי הפקודות הבאות : . 1 הוראת הכללה של קובץ הכותרת של בקר ; . 2 הוראת שיוך פרטית . ב . מה ניתן להסיק מתכנית בשפת C 51 הנפתחת בשתי הוראות שיוך פרטיות . שאלה 1114 נתונה התכנית הבאה הרצה במעגל שבאיור : 1 . 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך