נציג עתה כמה תכניות המדגימות ייצוג רכיבים בגודל של בתים כמשתני שפת . C נציג שלוש פקודות יסודיות : פקודת ההשמה , פקודת הלולאה while () ופקודת הבקרה . if-else דוגמה 1 . 8 ייצוג רכיבים בגודל בית לפניכם שתי תכניות המבצעות את אותה המשימה שבמעגל של איור . 1 . 2 בכל אחת מן התכניות נפלה שגיאה . תכנית : 1 1 . main () 2 . { 3 . P 3 = P 1 ; 4 . } תכנית : 2 1 . main () 2 . { 3 . LEDS = Swithes ; 4 . }  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך