נראה עתה כיצד הופכים את רכיבי 8051-ה למשתנים בשפת . C באיור , 1 . 2 הזהה לאיור , 1 . 1 מופיעים שני המפתחים של , P 1 , 8051-ה שחוברו לו שמונה לחצנים , , P 3-ו שחוברו לו שמונה נוריות . שימו לב כי השמות P 3-ו P 1 הם השמות המקוריים של המפתחים השני והרביעי של , 8051-ה כפי שנקבעו על-ידי יצרניו . נכנה מעתה את שמו המקורי של רכיב כלשהו של הבקר , כפי שנקבע על-ידי יצרניו , כשם " המערכתי" של הרכיב . , P 3-ו P 1 כמו גם P 2-ו P 0 וכן גם P 3–7-ו P 1–0 הם שמות מערכתיים של חלק מרכיבי . 8051-ה בהמשך נראה שניתן לשנות שם מערכתי לשם פרטי כרצוננו , ונבאר מדוע עושים זאת . 1 . 5 . 1 הפקודות להפיכת רכיבי 8051-ה למשתנים בשפת C 51 פקודת ההפיכה של רכיב 8051-ה למשתנה בשפת C מבצעת את הפעולה הבאה : שיוך השם לכתובת הרכיב . לדוגמה : יצרני הבקר קבעו שכתובת המפתח P 3 במרחב sfr-ה ( אזור האוגרים המיוחדים , ( היא . B 0 H = 0 xB 0 פקודת ההפיכה של המפתח P 3 למשתנה בשפת C משייכת את השם P 3 לכתובת 0 xB 0 של המפתח הזה באופן הבא : sfr P 3 = 0 xB 0 ; אפשר לתרגם פקודה זו , באופן חופשי , על-ידי שינוי סדר מילות הפקודה , כך : השם P 3...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך