נציג עתה את התכונה המרכזית של שפת : C 51 ייצוג כל רכיבי הבקרים של משפחת 8051-ה כמשתני שפת C תכונה זו מאפשרת לשלוט בכל רכיבי 8051-ה באמצעות פקודות נוחות יותר של השפה העילית , C במקום הפקודות הפחות נוחות של שפת הסף . הגדרה : " רכיבי " 8051-ה כוללים את : מפתחי הקלט / פלט הפנימיים והחיצוניים , התקני הקלט / פלט המחוברים למפתחים אלה , מגוון הזיכרונות של , 8051-ה בקרי המשנה , האוגרים והסיביות שלו . משמעות התכונה העיקרית של שפת C 51 היא : מתכנני C 51 הוסיפו לשפת C המקורית כמה פקודות ההופכות את כל רכיבי 8051-ה למשתנים של שפת . C הוספה זו מאפשרת למתכנת להשתמש במגוון רחב של הפקודות בשפת C כדי לשלוט ברכיבי 8051-ה במקום להשתמש בפקודות שפת-הסף שלו . דוגמה 1 . 3 תכניות להפעלת נוריות באמצעות לחצנים בשפת-סף ובשפה עילית באיור 1 . 1 מסורטט מעגל שבו מחוברות למפתח P 3 של 8051-ה שמונה נוריות , ולמפתח P 1 מחוברים שמונה לחצנים . . 1 כתבו בשפת-הסף של 8051-ה את הפקודות המבצעות בנפרד ( לא כתכנית אחת ) את שלוש המשימות האלה : א . הדלקת שמונה הנוריות של המפתח ; P 3 ב . העברת מצב הלחצנים שבמפתח P 1 אל הנוריות של המפ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך