שתי התכונות הראשונות של C 51 הן כאמור התכונות הבסיסיות של כל שפה עילית . נערוך עתה השוואה קצרה בין שתי השפות , , C 51-ו C לגבי התכונה הראשונה , זו שמצוינת בכותרת פסקה זו : קובץ מקור בשפת C עובר תהליך הידור , ( Compilation ) ההופך אותו לקובץ בר-הרצה בשפת המכונה , בהליך קיים שלב ביניים שבו מתורגם קובץ המקור לקובץ בשפת-סף . שפת C 51 היא בעלת אותה התכונה , אלא שלעומת שפת C התקנית , C 51-ב הקבצים הנוצרים בשלב ההידור כתובים בשפת הסף ובשפת המכונה של מעבדי משפחת , 1508-ה ולא בשפות של מעבדים " רגילים" כמו ה- . 8086 להלן פירוט של תהליך ההידור , המבוצע לאחר כתיבת תכנית מקור . בתהליך שלושה שלבים : תרגום התכנית בשפה העילית לשפת-הסף של המעבד המותקן במחשב . תרגום התכנית בשפת-הסף של המעבד לשפת המכונה שלו . תרגום התכנית בשפת המכונה של המעבד לפורמט מיוחד , המתאים למבנה קבצים המועברים ממקור ליעד כלשהו . כיום , מהדרים רבים מאפשרים לבצע את שלושת השלבים הללו ברצף , על-ידי לחיצה יחידה על אחת מן הצלמיות הרבות המוצגות על צג המחשב : צלמית " -ה הידור . " מאידך , פעולה רצופה זו אינה מונעת מן המהדרים מלהציג על הצג...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך