לשפת C 51 ארבע תכונות עיקריות . שתי התכונות הראשונות הן בסיסיות , ולמעט הבדלים קלים הן , למעשה , תכונות היסוד של כל שפה עילית . התכונה השלישית היא התכונה העיקרית שבה טמונה עוצמתה של שפת , C 51 ולה יוקדשו שני הפרקים הראשונים שבספר זה . התכונה הרביעית קשורה במנגנון הפסיקות של הבקר והיא תוסבר בפרק . 4 להלן פירוט ארבע התכונות : . 1 תרגום תכניות מן השפה העילית C 51 לשפת המכונה של מעבדי משפחת . 8051-ה . 2 שילוב תכנית בשפת-סף כחלק מן התכנית בשפת . C 51 . 3 הצגתם של רכיבי הבקר ( מפתחי הקלט / פלט הפנימיים והחיצוניים , התקני הקלט / פלט המחוברים למפתחים אלה , מגוון הזיכרונות של , 8051-ה בקרי המשנה , האוגרים והסיביות שלו ) כמשתנים בשפת . C תכונה זו מאפשרת למתכנת להחליף פקודות בשפת הסף של הבקר במגוון רחב של הפקודות הפשוטות למדי של השפה העילית . . 4 מתן האפשרות לכתוב ארבע תכניות שירות לפסיקות , שלכל אחת מוצמד בנק אחר מתוך ארבעת הבנקים של הבקר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך