במהלך לימודיכם בתיכון למדתם את יסודות השפה העילית C " התקנית , " הפועלת בסביבת מיקרו-מחשב . בכרך ב' תלמדו את שפת C הפועלת בסביבת המעבדים והבקרים ממשפחת , 8051 אשר נקראת . C 51 כדי שתוכלו ללמוד שפה זו , עליכם להכיר את השפה העילית C " התקנית . " נגדיר את שפת : C 51 C 51 היא שפה עילית המבוססת על שפת C " התקנית , " ששונתה כדי להתאימה לסביבה של בקרים ומעבדים ממשפחת . 8051-ה במהלך הלימוד של הספר הזה תכירו את השינויים שנעשו בשפת C " התקנית " כדי שתתאים לשימוש בסביבת בקרים ממשפחת , 8051-ה באמצעות פקודות פשוטות של השפה העילית המחליפות את הפקודות שבשפת-הסף . לימוד של כרך זה דורש ידע מוקדם בשפת C " התקנית , " וכן את הידע בחומרה ובשפת-הסף של בקרי משפחת 8051-ה אשר רכשתם בעת לימוד כרך א' של הספר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך