הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים משרד החינוך המינהל למדע ולטכנולוגיה מיקרו-בקרים ושפה עילית כרך ב הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים כתיבה דוד מור-יוסף ) פרקים : ) 11 – 4 נדב פיכמן ) פרקים : ) 3 – 1 קריאה והערות יוחנן רושו גדי הרמן עיצוב עטיפה חנה פילר  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך