הזמנה ליצירה סימתם ללמד את ספר בראשית ! אתם מזמנים להכין כריכה חדשה לספר . מה יהיה מציר על הכריכה מלפנים ? מה יהיה כתוב מאחור ? תוכלו להציג את הכריכות בתערוכה לכבוד סיום למוד הספר . מקורות וזכויות אנו מודים לאנשים ולמוסדות שנתנו לנו את רשותם להשתמש בתמונות , באיורים ובשירים . We thank all the organizations and individuals who granted us permission to reproduce their material in this book . תמונות ואיורים עמ' 4 עליון - אבל פן , משה ובידו לוחות הברית . פסטל , 4554 בקרוב . באדיבות משפחת האמן עמ' 4 תחתון - צילום : שי הלוי . באדיבות רשות העתיקות עמ' Moumou 82 , Wikimedia commons - 5 עמ' 5 ימין עליון - יאסר שואהנה . מתוך אתר פיקיוויקי עמ' 5 אמצע עליון foto 76 / shutterstock . com - עמ' 5 שמאל עליון Vadym Zaitsev / shutterstock . com - עמ' 5 ימין תחתון Janne Hamalainen / shutterstock . com - עמ' 5 אמצע תחתון Vitaly Korovin / shutterstock . com - עמ' 5 שמאל תחתון - צילום : ד"ר אבישי טייכר . מתוך אתר פיקיוויקי עמ' leonello calvetti / shutterstock . com - 41 עמ' 44 ימין עליון EMprize / shutterst...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית