נ זהו הפרק האחרון בספר בראשית – פרק של פרדה . בפרק זה אנחנו נפרדים מיעקב ומיוסף , שמתו במצרים . ונפרדים גם ... מספר בראשית . יוסף ואחיו לאחר מות יעקב ( פסוקים טו-כא ) . 1 קראו את פסוק טו : " ויראו אחי יוסף כי מת אביהם , ויאמרו : לו ישטמנו יוסף , והשב ישיב לנו את כל הרעה אשר גמלנו אתו " . א . הסבירו במלים שלכם : כשהאחים אומרים "הרעה אשר גמלנו אתו" – לאיזה ארוע מהעבר הם מתכונים ? ב . ממה האחים חוששים עכשו ? . 2 קראו איך יוסף מגיב ומה הוא אומר לאחים : " ואתם חשבתם עלי רעה , אלהים חשבה לטבה , למען עשה כיום הזה להחית עם רב . ועתה אל תיראו , אנכי אכלכל אתכם ואת טפכם " ... ( פסוקים כ-כא )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית