מט ( כח-לג ) בפרק זה אנחנו נפרדים מיעקב . רגע לפני מותו , יעקב אוסף אליו את כל בניו ומברך אותם . יעקב מבקש מהם בקשה אחת אחרונה ... מבינים את הספור . 1 יעקב מתכונן למותו , ומבקש מהבנים שלו בקשה : אני מבקש שתקברו אותי ב ולא ב  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית