מו ז-א ) , כח-לד ) בפרק זה יעקב יפגש את בנו האהוב , יוסף . מה הם יגידו זה לזה ? ולמה הספור הזה חשוב כל כך ? מבינים את הספור . 1 א . קראו בספר את פרק מו פסוק א . סמנו במפה בעגול את המקום שממנו יוצא יעקב לדרך בתחלת הספור . ב . קראו את פסוק כח . סמנו ברבוע את המקום שבו מתגוררת כל המשפחה של יעקב בסוף הספור . יעקב יורד למצרים ( פסוקים ( ז-א  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית