מד בני יעקב יצאו ממצרים בחזרה לארץ כנען . הם הרגישו הקלה גדולה – הפגישה שלהם עם שליט מצרים עברה בשלום . שמעון אתם , בנימין אתם , ויש להם גם הרבה אכל ומתנות . אבל ליוסף היו תכניות אחרות ... מבינים את הספור . 1 מתחו קו בין הדמות לבין המשפט שקשור אליה : בנימין  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית