מב עברו שנים ... וגם בארץ כנען יש רעב , ולמשפחה של יעקב אין מה לאכל . מה עושים ? יורדים למצרים לקנות אכל . מבינים את הספור . 1 קראו בספר את פרק מב או האזינו למספר הספורים . השלימו את הקטע בעזרת מחסן המלים : יוסף הוא שליט חשוב ב והוא אחראי למכירת ה גם בארץ יש רעב ,  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית