מא פרעה , מלך מצרים , חלם חלומות , ואף אחד בכל ארץ מצרים לא הצליח להבין אותם . אפלו לא החרטמים ! מי יצליח לפתר את החלומות ? מבינים את הספור . 1 קראו בספר את פרק מא או האזינו למספר הספורים . סמנו נכון או לא נכון : פרעה חלם חלומות משנים . נכון / לא נכון החרטמים , החכמים של פרעה , פתרו את החלומות בהצלחה . נכון / לא נכון הביאו את יוסף מבית-הסהר כדי לפתר את החלומות . נכון / לא נכון החלומות של פרעה קשורים למה שיקרה במצרים . נכון / לא נכון יוסף חזר לבית-הסהר לאחר שפתר את החלומות של פרעה . נכון / לא נכון  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית