לז יוסף היה הבן האהוב על יעקב מכל הבנים , וכשגדל – הוא נעשה היועץ הכי חשוב של פרעה מלך מצרים . איך זה קרה ? איך יוסף הקטן מארץ כנען קבל את אחד התפקידים הכי חשובים בעולם ? הפרק שלנו מספר את התחלת הספור . מבינים את הספור . 1 האזינו למספר הספורים וסדרו את המשפטים לפי הסדר הנכון : 1 יעקב עשה ליוסף כתנת פסים . האחים מכרו את יוסף לשירה של סוחרים שהיתה בדרך למצרים . יוסף חלם חלומות וספר אותם לאחים שלו . 3 האחים עזבו את הבית והלכו לרעות את הצאן . יעקב שלח את יוסף לראות מה שלום האחים שלו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית