לב ( כב-כט ) בדרך חזרה לארץ כנען , לקראת הפגישה עם עשו , יעקב עוזר למשפחתו לעבר את נחל יבוק , ואז ... יעקב נשאר לבדו . לפתע מופיע מולו איש ומתחיל להלחם בו . מי האיש המסתורי ? מי משניהם ינצח ? מבינים את הספור . 1 א . קראו בספר את פרק לב פסוקים כב-כט . מי בתמונה שלפניכם ? ב . באיזה מקום מתרחש המאבק ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית