לא ז-א ) , יז-יח ) בפרק הזה יעקב מחליט לעזב את חרן ואת בית לבן , ולחזר לארץ כנען . מה גרם ליעקב לקום ולעזב ? בואו נגלה ... יעקב מרגיש לא רצוי בבית של לבן ( פסוקים ( ג-א . 1 יעקב שומע את הבנים של לבן מדברים עליו : ... " לקח יעקב את כל אשר לאבינו , ומאשר לאבינו עשה את כל הכבד הזה " . ( פסוק א ) סמנו את התשובה הנכונה : במה מאשימים הבנים של לבן את יעקב ? יעקב לא שיך למשפחה שלנו . יעקב לקח לעצמו את כל הרכוש של לבן , אבא שלנו . יעקב מתפאר ומתגאה ברכוש שלו . יעקב עצלן ולא עובד כמו שצריך . . 2 "וירא יעקב את פני לבן , והנה איננו עמו כתמול שלשום " . ( פסוק ב )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית