ל בואו נכיר את המשפחה של יעקב . רשמו את שמות בני יעקב במקומות המתאימים :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית