כח -י ) כב ) יעקב בורח מכנען לחרן הרחוקה – גם כדי לברח מעשו וגם כדי למצא לעצמו כלה . בדרך לחרן יעקב נרדם וחולם חלום ... יעקב עוזב את כנען ( פסוק י ) . 1 התנ"ך כמעט לא מספר על רגשות ומחשבות , אבל אנחנו ננסה לנחש איך יעקב הרגיש בדרך . סמנו ליד מחשבה שמשמחת את יעקב . סמנו ליד מחשבה שמפחידה אותו . אח שלי רוצה להרג אותי . אבא נתן לי ברכה לפני שעזבתי את הבית . אמצא לי אשה מהמשפחה שלנו ואתחתן אתה . אני לבד בדרך ואין לי כלום . איך אשיג אכל למסע ? אני לא מכיר את המשפחה שלנו בחרן .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית