כז יצחק הוא עכשו איש זקן , ולפני מותו הוא מתכון לברך את בנו עשו . אבל רבקה רוצה שיעקב יקבל את הברכה . איזו תכנית תצליח ? התכנית של יצחק או התכנית של רבקה ? התכנית של יצחק ( פסוקים ( ד-א . 1 קראו את פסוקים א-ד והשלימו את התכנית של יצחק : " ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראת , ויקרא את עשו בנו הגדל ... ויאמר : הנה נא זקנתי , לא ידעתי יום מותי . ועתה שא נא כליך , תליך וקשתך , וצא השדה וצודה לי ציד . ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי והביאה לי ואכלה , בעבור תברכך נפשי בטרם אמות " . א . יצחק רוצה לברך את ב . איך יצחק יעשה זאת ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית