כד מזל טוב ! אברהם החליט שהגיע הזמן למצא אשה לבנו יצחק . אבל איך יודעים מי האשה המתאימה ? היכן ימצא אותה ? ומי יביא אותה ליצחק ? בואו נקרא ! העבד של אברהם יוצא למשימה ( פסוקים ( ט-א . 1 קראו את פסוקים ב-ד : " ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו :... שים נא ידך תחת ירכי . ואשביעך בה' אלהי השמים ואלהי הארץ , אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני ... כי אל ארצי ואל מולדתי תלך , ולקחת אשה לבני ליצחק " . סמנו נכון או לא נכון : יצחק צריך למצא לעצמו כלה . נכון / לא נכון אברהם בקש מיצחק שימצא לעצמו כלה . נכון / לא נכון אברהם רצה שהעבד שלו יחפש כלה ליצחק . נכון / לא נכון העבד צריך למצא כלה ליצחק בארץ כנען . נכון / לא נכון  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית