כג שרה היתה אשתו של אברהם שנים רבות . בפרק כג מספר על מות שרה ועל המקום שאברהם קנה כדי לקבר אותה . מבינים את הספור . 1 העזרו במחסן המלים , והשלימו את הכתוב : אחרי מות שרה , אברהם חפש מקום את שרה . התושבים בארץ כנען כבדו מאוד את אברהם ורצו לתת לו ב מקום לקבר את אשתו . אבל אברהם לא רצה לקבל מתנה . אברהם בקש לקנות את מערת מאיש בשם עפרון . אברהם קנה את המערה ב שקל כסף וקבר בה את שרה . מחסן מלים : מתנה לקבר המכפלה 400 עפרון  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית