יט -א ) כט ) בפרק הזה נגלה שלא נמצאו בסדום עשרה צדיקים , וה' החריב את סדום ועמורה . מה קרה ללוט , האחין של אברהם , שגר בסדום ? בואו נקרא ! מבינים את הספור . 1 קראו בספר את פרק יט פסוקים א-ג , והשלימו את הספור בעזרת מחסן המלים : שני מלאכים באו אל העיר , אל  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית