יח ( יז-לג ) ה' תכנן להחריב את סדום ועמורה כענש על המעשים הרעים של האנשים . ה' ספר על כך לאברהם . מה אברהם חשב על התכנית של ? 'ה מה הוא עשה ? מבינים את הספור . 1 קראו את המשפטים הבאים , וסמנו נכון או לא נכון : › ה' תכנן להעניש את הערים סדום ועמורה . נכון / לא נכון › האנשים בסדום ועמורה היו חוטאים . נכון / לא נכון › אברהם הסכים לתכנית של . 'ה נכון / לא נכון › אברהם התביש להגיד לה' מה דעתו . נכון / לא נכון › אברהם חשב שבזכות כמה צדיקים נכון / לא נכון אפשר להציל את כל האנשים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית