יח -א ) טז ) בתחלת פרק יח מספר שאברהם ישב בפתח האהל , ואז הגיעו שלושה אנשים ... מי היו האורחים , ואיך אברהם ושרה התנהגו אליהם ? אברהם ושרה מכניסי אורחים ( פסוקים ( ח-א . 1 העזרו במחסן המלים והשלימו את הקטע : ישב בפתח בשעה החמה של היום . אל האהל של שרה ואברהם הגיעו פתאום שלושה אברהם מהר והציע להם רגלים ו מתחת לעץ , וכמובן - אברהם ושרה הכינו גדולה ,  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית