טז זוכרים שה' הבטיח לאברם זרע , כלומר – ילדים ? אבל ... שרי היתה עקרה – היא לא יכלה ללדת . מה לעשות ? לשרי היה רעיון ! בואו נקרא ! מבינים את הספור  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית