יג -ב ) יח ) בפרק שלנו מספר על בעיה שהיתה לאברם וללוט בארץ כנען . מה היתה הבעיה ? איך הם פתרו אותה ? בואו נקרא ! מבינים את הספור . 1 השלימו את המשפטים בעזרת מחסן המלים : היתה מריבה בין הרועים של לבין הרועים של . הם רבו , כי לכלם היה הרבה אבל לא היה מספיק לכל הכבשים והעזים . מחסן מלים : צאן אברם מקום לוט  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית