יב ( ט-א ) בפרקים הקודמים למדנו ספורים על העולם ועל בני האדם בעולם . בפרק הזה נפגש את אברם – האדם שממנו התחיל הספור של עם ישראל . מבינים את הספור . 1 קראו בספר את פרק יב פסוקים א-ט . סדרו את המשפטים לפי הסדר של הספור . ליד כל משפט כתבו מספר 1-מ עד : 3 אברם הלך והגיע לארץ כנען . ה' אמר לאיש בשם אברם ללכת מביתו לארץ חדשה . ה' הבטיח לאברם הבטחות שונות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית