ז ( יז ) -ד ) ח , יז , כב ) -א ) ט , יז ) אחרי המבול נח יצא מהתבה . בואו נלמד מה השתנה בעולם אחרי המבול . מבינים את הספור . 1 לפניכם איורים שמתארים את הארועים בספור לפי הסדר . תנו כותרת מתאימה לכל איור : המבול נגמר ( פרק ח פסוקים ד-יז ) . 2 המבול נפסק , ונח רוצה לדעת אם אפשר לצאת מהתבה . איך הוא יכול לדעת ? יש לו רעיון ! השלימו את הקטע בעזרת מחסן המלים : בהתחלה נח שלח את לבדק אם האדמה יבשה . אחר כך נח שלח את .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית