ד פרק ד מספר על שני הבנים של אדם וחוה – קין והבל ועל מעשה נורא שקרה . בואו נקרא ! מבינים את הספור . 1 קראובספראת פרק ד פסוקים א-ו . סמנו את האפשרות המתאימה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית