אדם וחוה , האיש והאשה הראשונים , חיו בגן עדן ועבדו בו . ה' הסביר להם מה מתר לעשות בגן , ומה אסור . ואדם וחוה ... מה הם עשו ? האם הם הקשיבו לה ? ' בואו נקרא ! האיש והאשה אוכלים מפרי עץ הדעת ( פסוקים ( ז-א . 1 בגן עדן היו עצים רבים , ובתוכם שני עצים מיחדים : עץ החיים – ועץ הדעת טוב ורע . אף אחד לא יודע איך הם נראו , ואתם מזמנים לדמין ולציר אותם . ג . 2 הפסוקים הבאים מתארים מה מתר לאיש ולאשה לאכל בגן עדן – ומה אסור . קראו את הפסוקים : " ויצו ה' אלהים על האדם לאמר : מכל עץ הגן אכל תאכל . ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו , כי ביום אכלך ממנו מות תמות " .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית