ברוכים הבאים לספר התנ"ך ! 3 ראשית העולם פרק א בריאת העולם 7 פרק ב האדם והגן 19 פרק ג צרות בגן עדן 26 פרק ד אחריות למלים ולמעשים 30 פרק ו זהירות ! מבול ! 34 פרק ז , ח , ט המבול –והחיים שאחרי המבול 39 פרק יא מגדל בבל 43 ספורי אברהם פרק יב " לך לך" 48 פרק יג אברם ולוט נפרדים 54 פרק טז שרי והגר 58 פרק יז הברית בין ה' לאברם וזרעו – ברית מילה 62 פרק יח -א ) טז ) אברהם , שרה ושלשת האורחים 66 פרק יח ( יז-לג ) המשא ומתן על סדום ועמורה 69 פרק יט הענש לסדום ועמורה 74 פרק כא הלדת יצחק וגרוש ישמעאל 77 פרק כג אברהם קונה את מערת המכפלה 82 פרק כד מחפשים כלה ליצחק 87 פרק כה -ז ) יא ) אברהם מת בשיבה טובה 92  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית