רצף ההוראה בספרים הספרים בנויים כדי לשרת את צורכי כלל המורים , את צורכי כלל התלמידים ואת מטרות החינוך הלשוני . מכלול הטקסטים והפעילויות בספר עומדים לרשות המורה , ואפשר ואף רצוי להפעיל שיקול דעת בבחירתם . לדוגמה : כדאי ללמד את מדרש האגדה " משה הרועה והגדי , " יחד עם הפעילויות הנלוות , בצמוד לעיסוק בסיפורי משה במצרים במסגרת שיעורי תורה . יחד עם זאת , גם אם מגיעים לפרק הנוכחי לאחר שסיפורי משה כבר נלמדו , עדיין יש טעם ומקום לחזור אל הסיפור ולהעמיק בו ובשאלות שהוא מעלה . פרקי הנושא – הספר הוא מודולארי : אפשר להקדים פרק אחד לפרק אחר , ואפשר אף לדלג על פרק מסוים . עם זאת הרצף שבו סודרו פרקי הנושא בספר הוא הרצף המועדף , בין השאר , משום שפרקי הנושא סודרו בהתאם לציר של לוח השנה , החגים והמועדים . כהכנה לקראת עבודה על פרק מומלץ לבדוק את הסוגה הנלמדת ( לקרוא עליה בתכנית הלימודים , לעיין בטקסטים , לקרוא את כל ההכללות שמופיעות בפרק ( הן מוצגות בתיבת מידע ע ל רקע צבע . ( הכללות אלה מרכזות את עיקרי הלמידה בפרק : מאפיינים של הסוגה , מיומנויות הבנה והבעה ונושאים לשוניים . ככלל , סדר הפעילויות סביב טקסט ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית